Yamaha XT 500 Prospekt 1980 – Technische Daten

Yamaha XT500 Prospekt 1980

Rückseite Yamaha XT 500 Prospekt 1980 (Quelle: Yamaha)

 

(Prospekt von Ralf Miedek bereitgestellt)